Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Organizacja i sprawowane funkcje

Dyrektorem szkoły jest mgr Mariusz Rutowicz.

W szkole zatrudnionych jest:

  • 12 nauczycieli - wszyscy mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym i są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami,
  • 3 pracowników obsługi,
  • 1 pracownik administracyjny.

Podstawową jednostką administracyjną jest oddział.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza, które są przedzielone feriami zimowymi.

W szkole jest 6 oddziałów szkolnych uczęszcza do nich 85 uczniów (w tym 2 uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi) i oddział przedszkolny liczący 15 dzieci.

Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach:

  • I etap (klasy I - III)
  • II etap (klasy IV - VI)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2011 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: teresa sarlej
Ilość wyświetleń: 2358
06 października 2016 12:23 (Mariusz Rutowicz) - Zmiana treści zakładki.
06 października 2016 12:23 (Mariusz Rutowicz) - Zmiana treści zakładki.
18 września 2013 11:26 (Teresa Pajączkowska) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl