Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

Komunikaty zobacz archiwum »

29 września 2014 11:26

Kalendarz roku szk. 2014/2015

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2014/2015

1.

Rozpoczęcie  rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1  września 2014r.

(podstawa prawna:

§2 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji  roku  szkolnego – DZ. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Dodatkowy  dzień  wolny  od  zajęć  dydaktyczno- wychowawczych

13 października 2014r.

(podstawa prawna:

zarządzenie Nr 1/SP2-KJ/2014 Dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
z dnia 11  września 2014  roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

3.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 listopada 2014r.

(podstawa prawna:

zarządzenie Nr 1/SP2-KJ/2014 Dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

4.

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudzień 2014r.

(podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji  roku  szkolnego – DZ. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 stycznia 2015r.

(podstawa prawna:

zarządzenie Nr 1/SP2-KJ/2014 Dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
z dnia 11  września 2014  roku w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5 stycznia 2015r.

(podstawa prawna:

zarządzenie Nr 1/SP2-KJ/2014 Dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

 

5.

 

Klasyfikacja śródroczna

 

23.01.2015r.

 

6.

Ferie  zimowe

2 – 15 lutego 2015r.

(podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji  roku  szkolnego – DZ. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8.

Sprawdzian klas VI

1 kwietnia 2015r.

(podstawa prawna:

§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
 i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

7.

Wiosenna  przerwa świąteczna

2 kwietnia – 7 kwietnia 2015r.

(podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji  roku  szkolnego – DZ. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

11.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

5 czerwca 2015r.

(podstawa prawna:

zarządzenie Nr 1/SP2-KJ/2014 Dyrektora  Szkoły  Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie

12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26  czerwca 2015r.

(podstawa prawna:

§2 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji  roku  szkolnego – DZ. U. Nr 46, poz. 432,
 z późn. zm.)

 

13.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r.
w sprawie organizacji  roku  szkolnego – DZ. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Rutowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2014 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariusz Rutowicz
Ilość wyświetleń: 399
29 września 2014 11:26 (Mariusz Rutowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl