Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
http://sp2sulejow.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
publiczna
łódzkie
piotrkowski
Sulejów
Sulejów
Rycerska 10
97-330
Królowa Jadwiga
100(z oddz. przedszkolnym) uczniów

Mariusz Rutowicz

Szkoła publiczna, organem prowadzącym jest Gmina Sulejów, organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.
W ramach obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem dnia 10 czerwca 2010 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Królowej Jadwigi (uchwała Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2010 roku nr XXXV/357/2010)

7.00 - 16.00